Vzduchotěsnost stavby

Proč?

Argumenty pro udržitelnost vzduchotěsnosti budovy nebo domu nemohou být už opomíjeny. Ztráta hodnoty nemovitosti v krátkém časovém úseku je příliž vysoká pokud není vzduchotěsnosti věnována patřičná pozornost a péče.

  1. Nejlacinější cesta jak ušetřit na vytápění budovy. Pro každý vzduchotechnický systém se zpětným ziískáváním tepla by měla být hodnota průvzdušnosti stavby n50 < 1 1/h. Tato hodnota zajišťuje kvalitní vzduchotěsnost budovy nebo domu. Vyšší komfort bydlení z důvodu omezení proudění studeného vzduchu v místnostech, stejně tak jako vlhkosti a plísní na stěnách.
  2. Všechny evropské země včetně České republiky pomalu zavádějí normy na vzduchotěsnost do pasivního standartu, která je  n50 < 0,6. Stavět nový dům bez kladení důrazu na vzduchotěsnost bude mít za následek nižší hodnotu nemovitosti v krátkém časovém období.
  1. EVROPSKÉ NORMY:
  1. Směrnice 20/20/20: 20% méně CO2 , 20% snížení spotřeby energie, 20% více obnovitelné energie.
  2. Evropská směrnice energetické náročnosti budov, směrnice  2002/91/EC and 2010/31/EG.

Spočítejte si jednoduše cenu za jakou dosáhnete trvalé vzduchotěsnosti Vašeho domu nebo stavby.


Cenu materiálu nebo provedení vzduchotěsné obálky budovy námi prověřenou firmou se zárukou vzduchotěsnosti stavby.

Jak?


Abychom dosáhli stálé vzduchotěsnosti budovy nebo domu, vzduchotěsná obálka musí být navržena a provedena s pečlivostí a důrazem na funkčnost stavby. Vzduchotěsnou rovinou se rozumí všechny stěny, střecha a další části stavby, které tvoří bariéru mezi vnitřním a venkovním prostorem. Vzduchotěsnost může být zaručena dvěma způsoby. První z nich je, že utěsníme všechny spoje budovy z vnitřní strany. To se provede ještě před omítkami a před položením podlahové izolace popřípadě nanesení betonové mazaniny či anhydridu. Kombinací ošetření spojů stavby blowerproof přípravkem, omítkou na stěnách a stropů nebo střechy zaručují dosáhnutí vzduchotěsnosti do pasivního standardu. Druhou možností je, že naneseme blowerproof přípravek na všechny vnější stěny a poté se provede zateplení fasády. V tomto případě již není nutné požití vnitřních omítek.

Spočítejte si cenu

Spočítejte si jednoduše cenu za jakou dosáhnete trvalé vzduchotěsnosti Vašeho domu nebo stavby.

Cenu materiálu nebo provedení vzduchotěsné obálky budovy námi prověřenou firmou se zárukou vzduchotěsnosti stavby.

Vaše dotazy na: FOR PASSIVE s.r.o. - Tel: 604 904 210

Vzduchotěsnost nemusí být drahá!

Spočítejte si cenu snadno a rychle

KALKULAČKA

Výrobek nebo aplikace výrobku s garancí.

Contact
x